Home / Cảm Âm Sáo / Cảm âm Ánh trăng nói hộ lòng tôi

Cảm âm Ánh trăng nói hộ lòng tôi

Cảm âm Ánh trăng nói hộ lòng tôi Tone cao

s d2, m2 s2. D2 xi, m2 s2
s2 l2, x2 d3, l2 s2.
M2 r2 d2, d2 d2. m2 r2 d2, d2 d2
d2 m2 r2, d2 l2 d2 m2 r2

s d2, m2 s2. D2 xi, m2 s2
s2 l2, x2 d3, l2 s2.
M2 r2 d2, d2 d2. m2 r2 d2, d2 d2
d2 m2 r2, l x r2 d2.

ĐK
S2 m2, r2 d2 s2 l2
l x l, x l s m2
s2 m2, r2 d2 s2 l2
l x d2, d2 d2 d2 m2 r2

s d2, m2 s2. D2 xi, m2 s2
s2 l2, x2 d3, l2 s2.
M2 r2 d2, d2 d2. m2 r2 d2, d2 d2
d2 m2 r2, l x r2 d2.
( M2 r2 d2, d2 d2. m2 r2 d2, d2 d2
d2 m2 r2, l2 x2 r3 d3 cái này kết )

Video cảm âm ánh trăng nói họ lòng tôi


About tuhocthoisao

Check Also

chac ai do se ve

Cảm âm Sáo Chắc Ai Đó Sẽ Về

Cảm âm Chắc Ai Đó Sẽ Về   Cảm âm Sáo Chắc Ai Đó Sẽ ...