Home / Cảm Âm Sáo / Cảm âm bài Tây Vương Nữ Quốc

Cảm âm bài Tây Vương Nữ Quốc

Cảm âm bài Tây Vương Nữ Quốc (Tình Nhi nữ)
đô rê fa sol la mi rê đô rê
fa sol lá đố rế fa sol la si la
la đô rê đô rê
rê lá sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa
đô đô rê fa mi rê đô rê
đô đô rê fa mi rê đô la sol la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa…
đô rê fa sol la mi rê đô rê
fa sol la đố rế fa sol la si la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa
đô đô rê fa mi rê đô rê
đô đô rê fa mi rê đô la sol la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa..
đô đô rê fa mi rê đô rê
đô đô rê fa mi rê đô la sol la
la đô rê đô rê
rê la sol fa sol sol la rê đô
rê mi fa sol rê fa….

About tuhocthoisao

Check Also

chac ai do se ve

Cảm âm Sáo Chắc Ai Đó Sẽ Về

Cảm âm Chắc Ai Đó Sẽ Về   Cảm âm Sáo Chắc Ai Đó Sẽ ...