Home / Cảm Âm Sáo / Cảm âm Sáo Chắc Ai Đó Sẽ Về

Cảm âm Sáo Chắc Ai Đó Sẽ Về

Cảm âm Chắc Ai Đó Sẽ Về

Cảm âm Sáo Chắc Ai Đó Sẽ Về – Sơn Tùng – MTP

My Re Mi Sol
Mi Re Mi Sol
La La La Sol Fa Sol
Mi Sol Các LaLaLa Si.SiLa Có DO2 DO2
lasi Đỗ dododo Nếu The Sun
Mi Re Mi Sol
Mi Re Mi Sol
La La La Sol Fa Sol
Mi Sol Nếu LaLaLa . SiLaSiSi Re2Do2
LaSiDo2 DO2 DO2 DO2 DO2 ReRe2
DK:
Mi2 Mi2 Mi2 Sol2
RE2 RE2 RE2 Sol2 Mi2
Mi2 DO2 DO2 DO2 DO2 RE2 RE2 Mi2 Có Có lasi
Sol La La DO2 RE2 Nếu The Sun Sun Re2Do2
RE2 Mi2 FA2 FA2 FA2 FA2 FA2 Sol2 RE2 RE2 RE2 Mi2 Mi2
Mi2 Mi2 Mi2 Sol2
RE2 RE2 RE2 Sol2 Mi2
Mi2 Sol2 LA2 LA2 LA2 LA2 Sol2 RE2 Sol2 Sol2 Sol2 Mi2
Mi2 Re2Mi2 Re2Mi2 LA2 DO2 DO2
Mi2 Re2Mi2 Re2Mi2 DO2 DO2 Sol2
RE2 FA2 FA2 FA2 FA2 Mi2 Mi2 Sol2 RE2
Do2Re2 DO2

Cảm âm Chắc Ai Đó Sẽ Về

About tuhocthoisao

Check Also

cam am tay vuong nu quoc

Cảm âm bài Tây Vương Nữ Quốc

Cảm âm bài Tây Vương Nữ Quốc (Tình Nhi nữ) đô rê fa sol la ...