Home / Cảm Âm Sáo

Cảm Âm Sáo

Cảm âm Trót Yêu

cam am trot yeu

Cảm âm Trót Yêu Có chút bối rối chạm tay anh rồi LA LA SOL LA FA SOL RÊ ĐÔ Vì anh đang mơ giấc dịu dàng ĐÔ FA FA. FA MI RÊ ĐÔ Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi LA LA SOL LA FA SOL RÊ ĐÔ ...

Xem Thêm

Cảm âm giấc mơ trưa

cam am giam mo truc

Cảm âm giấc mơ trưa Mi rê đồ rê sol Rê sol đố đố, rê sol rế rế Mí rế đố rế la, La rê đố rế sol Mi rê đồ rê sol Rê sol đố đố, rê sol rế đố Mí rế đố rế la, La rê đố rế ...

Xem Thêm